ఈ వార్త వింటే భార్యలంతా తాము చనిపోయాక తమకి ఇలాగే చేయమని అడుగుతారేమో

గుడులకు మనదేశంలో అసలు లోటు లేదు...కేవలం పూజించే దేవుళ్లకే కాక... సినిమా నటులు, రాజకీయ నేతలు, పలువురు ప్రముఖులకు అక్కడక్కడా ఆలయాలు నిర్మించిన ఘటనలున్నాయి. అయితే భార్యకు గుడి కట

Read More