ఈ వార్త వింటే భార్యలంతా తాము చనిపోయాక తమ

గుడులకు మనదేశంలో అసలు లోటు లేదు...కేవలం పూజించే దేవుళ్లకే కాక... సినిమా నటులు, రాజకీయ నేతలు, పలువురు ప్రముఖులకు అక్కడక్కడా ఆలయాలు నిర్మించిన ఘటనలున్నాయి. అయితే భార్యకు గుడి కట

ఇంకా చదవండి